Par iniciatīvu

Iniciatīvas mērķis ir izglītot sabiedrību par atbildīgu azartspēļu lietošanu un sekām, kad azartspēles tiek lietotas pārmērīgi un tas sāk radīt draudus veselībai. Šeit ir informācija par to, kā spēlēt droši, kā izvairīties no atkarības un kā rīkoties, ja tā jau ir izveidojusies. Interaktīvajā testā noskaidro savu azarta līmeni un uzzini, vai tu drīkstētu spēlēt azartspēles. Apkopotā informācija būs noderīga, lai pasargātu ne tikai sevi, bet arī savus tuviniekus. Tajā atrodamie ieteikumi veidoti sadarbībā ar RSU Psiholoģijas laboratorijas vadošajām pētniecēm Dr. psych. Jeļenu Koļesņikovu un Dr. psych. Jeļenu Ļubenko.

Pētījums

Latvijas Spēļu biznesa asociācija sadarbībā ar pētījumu centru SKDS veica aptauju, kurā atklājās, ka:

Arvien populārākas iedzīvotāju vidū kļūst online spēles, un to veikli izmanto dažādas nelegālas vietnes. Tāpēc rūpīgi pārbaudi, vai apmeklējamā mājaslapa ir droša un vai tai ir licence. Tā tu sevi pasargāsi no krāpšanas.

Pētījums veikts laika posmā no 2018. gada 3. augusta līdz 2018. gada 14. augustam. Kopā aptaujājāti 2020 respondentu.

Tipiskais azartspēļu spēlētājs Latvijā

Neskatoties uz to, ka populārākas iedzīvotāju vidū kļūst azartspēles internetā, Latvijā vēl joprojām vairāk spēlētāju ir ārpus interneta. Lielākoties iedzīvotāji izvēlas piedalīties tādos azartspēļu veidos kā loterijas, bet pokera turnīri, ruletes un kāršu spēles izvēlas arvien mazāk.

Galvenokārt azartspēles gan internetā, gan ārpus tā spēlē vīrieši vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, kuru sarunu valoda ģimenē ir latviešu. Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē ir lielāks spēlētāju īpatsvars nekā Rīgā un Latgalē. Pārsvarā tipiskam azartspēļu spēlētājam ir augstākā izglītība kā arī augsts ienākumu līmenis.

Interneta azartspēļu spēlētāja profils

Visvairāk azartspēles internetā spēlē vīrieši, kuri ir vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Spēlētāju vidū pārsvarā ir iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem kā arī ar augstāko izglītību, kuru sarunu valoda ir latviešu.

Ārpus interneta azartspēļu spēlētāja profils

Azartspēles ārpus interneta populārākas ir vīriešiem vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Šie spēlētāji ir ar vidēji augstiem vai augstiem ienākumiem, vidējo vai augstāko izglītību, kuru sarunu valoda ir latviešu.

Asociācija

Latvijas Spēļu biznesa asociācija ir profesionāla organizācija, kuras mērķis ir apvienot azartspēļu organizētājus Latvijā, lai formulētu un popularizētu vienotu viedokli par nozares attīstībai svarīgiem jautājumiem.

Misija

Veicināt ilgtspējīgu, drošu un kvalitatīvu nozares attīstību, kuras pamatā ir mērķtiecīga sadarbība ar ieinteresētajām pusēm.

Vīzija

Legāla, droša un atbildīga izklaide, kuras pamatā ir nozares, sabiedrības un valsts izpratne par procesiem un to ietekmi uz sabiedrību un ekonomiku. Sasniegt augstākos nozares kvalitātes standartus Eiropas mērogā.

Mērķis

Radīt nozares platformu, kurā veidojas patstāvīgas diskusijas un ilgtermiņa risinājumi starp nozari, valsti un sabiedrību.

Uzdevumi

Veidot dialogu un sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.
Uzņemties iniciatīvu problēmu risināšanā.
Veikt preventīvus atkarības novēršanas pasākumus.

Vērtības

Atklātība

Problēmas nav jāslēpj, tās ir jārisina. Tās ir objektīvi jāizvērtē, un jārada gan īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumi.

Sadarbība

Tikai visām pusēm sadarbojoties, ir iespējams panākt kvalitatīvu un efektīvu ilgtermiņa risinājumu.

Atbildība

Katrai pusei ir jāuzņemas sava atbildība. Puses to izprot un godprātīgi to ievēro.

Efektivitāte

Piedāvāt risinājumus, kas balstīti uz objektīviem datiem un situācijas izpratni.

Drošība

Izklaides pamatā ir augsti drošības un kvalitātes standarti, kā arī izglītots patērētājs.